Kısmet Açma ve Evlilik Büyüsü

Hayatta herşey bizler içindir. Başımıza ne zaman ne geleceği hiç belli olmaz. Herşey yolunda gibi giderken işler sarpa sarabilir ve düzenimiz bozulabilir. Yapılan bir büyü sonucu veyahut başka bir neden sonrası düzgün giden işlerimiz, şans ve kısmet konularındaki talihimiz aksine olabilmektedir. Bunun önüne geçerek bu durumu düzeltmek için elbette çözümler üretebiliriz. Beş vakit namazdan sonra “Ya-rahim” ism-i celinini 279 defa okuyan kimseyi Cenab-ı Allah güzel ahlak sahibi kılar ve o kimseye bol ve bereketli rızıh ihsan eder, sıhhat ve afiyette daim kılar. Hasılı bütün nimetleri o kimseye lütfundan ihsan eder.
Kısmet kapalılığına karşı en etkili yöntemler arasında yer alan bu uygulamalar doğru yapılması halinde sonuçların pozitif olması kaçınılmazdır. Bunun yanı sıra bu konuda ilim sahibi olan medyum veya hocalar araştırılarak söz konusu ilimlerin hazırlanması için yardım talep edilebilir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Nişanlımın Beni Sevmesini İstiyorum

Günümüzde pek çok insan eksiklik hissettiği konularda çeşitli yollar ile çözüm aramaktadırlar. Olağan karşılanabilecek olan bu durumun içine her türlü eksiklik, istek ya da arzu girebilir. Hastalıklar ile boğuşan insanlar ise sağlık konusunda problemler yaşarlar. Bünyesi zayıf, her an hastalık kapabilen ve bitkin düşen kişiler enerjilerinin bitmemesi için şifa bulmayı denerler. Ancak insanoğlunun meziyetleri sınırlıdır ve bu anlamda doğaüstü güçlerden yardım beklenir. İşte bu tarz durumlar uygulanan ve büyü türleri arasında da adından sıkça söz ettiren şifa büyüsü etkili bir büyü türü olarak ortaya çıkmaktadır. Pek çok medyum tarafından yapılan ve bünyeyi daha sağlam bir hale getiren söz konusu büyü ile vücuda da direnç sağlanmaktadır.
Şifa insanlar açısından hayati öneme sahip bir unsurdur. Çünkü insanları tüketip bitiren noktalar arasında sağlık kaybı vardır. Hastalıklar ve benzer problemler kişileri yok ederken, şifa büyüsü ile çok daha kuvvetli bünyelere sahip olunabilir. İşte bunun için de insanların medyumlara giderek şifa büyüsü yaptırmak istemeleri anlaşılabilir. Sadece kişinin kendisine değil, aynı zamanda çevresindekilere de yaptırabileceği büyü türlerinden birisi olan şifa büyüsü dualar ve diğer niyet içerikli sözler ile desteklenir. Bu aşamada pek çok kişinin de söz konusu büyüye yöneldiği görülür. Dileyen herkesin deneyebileceği bu büyüleri siz de başarılı ve yetenekli medyumlara giderek hemen uygulatabilirsiniz.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Aşk için Papaz Büyüsü Nasıl Yapılır?

İnsanoğlu yıllar geçtikçe doğasından daha çok uzaklaşıyor ve daha çok kopmaya başlıyor. Bu noktada çoğu zaman destek bazı uygulamalara ihtiyaç duyulabiliyor. Örneğin insanlar kendilerini yetersiz hissettiklerinde yaratana sığınıyorlar. Çünkü bu şekilde isteklerini iletip huzur buluyorlar. Tüm bunlar düşünüldüğünde ise ortaya oldukça farklı ve değişik noktalar çıkabiliyor. Gerek kalben, gerek kitaptan edilen dualar ile bir takım istekler iletilebiliyor. Bunlar arasında değişen ve yozlaşan insanın duygularını yeniden insancıllaştıran uygulamalara da yer veriliyor. Örneğin kıymet bilme duası tam da bu tarz dualardan biri olarak öne çıkıyor. Çünkü insanlar birbirlerinin kıymetini, mutluluk nedenlerini çok fazla düşünmüyorlar. Elbette ki bu tarz dualar sonrasında işler daha çok rayına oturuyor. Kıymet bilme duası insanların ilişkilerini güçlendirmek adına da büyük önem taşıyor.
Bugüne kadar çok sayıda duanın okunduğu, göklere el açıp yalvarıldığı ve yakarıldığı bilinmektedir. Her bir duanın amacı da farklı olmakla beraber, yüce Allah için dua edildiğinde bazı surelere de sadık kalınır. Kıymet bilme duası ise güzel niyetin dışa vurulmasıdır. Çünkü ancak bu şekilde insanlar birbirlerinin kıymetini bilmek için uğraşırlar. Bazı duygular unutulabilir ve bazıları da anlık olarak hayatın içinde çıkıp gidebilir. Fakat bu dua sonrasında pek çok insan içinde bir yerde kaybettiği o duyguları bulacaktır. Bunun yanında ilişkiler de kuvvetlenip şekillenecektir ve güzel günler yaşanacaktır.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Soğutma Büyüsü ve Büyüleri Nasıl Yapılır?

İnsanları birbirine yakınlaştıran ve onları kaynaştıran en güzel duygulardan biri sevgidir. Sevgi arttıkça ve paylaşım da fazlalaştıkça dostluklar, arkadaşlıklar, birliktelikler daha da kıymetli hale gelir. Allah katında da sevgi çok değerlidir. Bu durum gerek kutsal kitapta, gerek hadislerde vurgulanır. İnsanları ve doğayı sevmek, memleketi sevmek, ataları sevmek gibi çok çeşitli sevgi türleri bulunur. İnsanlar içlerindeki güzellikleri artırmak için sevgiye yönelirler. İşte bazen bunu tam olarak sağlayabilmek noktasında eller semaya açılır ve dua edilir. Sevgi duası en güzel ve en naif dualar arasında yerini alır. Sureler ile desteklenen bu duaların etkisi ise yaratanın takdirine kalmakla birlikte insanların da içi hemen huzur ve sükunet dolar. Böylece farkında olunmasa da sevgi duası etkisini göstermeye hemen başlar.
Dua etmek çoğu zaman insanları rahatlatır. Ellerini açıp Allah’a yakaran bir kul doğru yoldadır. İyilik ve güzelliklerin artırılması için dua ederken samimiyete dikkat edilmelidir. Temiz bir kalp ve niyet ile yaklaşılan bu tarz konularda muhakkak ki sonuçlar alınır. Sevginin güzelliği, önemi ve diğer naif durumları dua ederken hep akıldadır. Sadece akılda değil, kalbe de etki eden bu dua ile insanoğlu çok daha yumuşak ve hoş bir ruh haline bürünür. Her duada olduğu gibi sevgi duasında da güzel niyetler ve sözler yüce yaratıcıya ulaşacak ve sonuç alma beklenecektir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Dargınları Barıştırma Büyüsü Duası

Duygular ve davranışlar insan hayatını şekillendirirler. Çünkü insanlar durumlara ve olaylara karşı bir takım refleksler gösterirler. Bu şekilde de hayat akıp gider. İyilik ve güzellik temelli duygular olabildiği gibi, bunların tam karşıtı olarak kötü ve pek olması istenmeyen durumlar da yaşanabilir. Örneğin sevgisizlik, tahammülsüzlük, nefret gibi duygular bunlara girer. İnsanların arasında bu tip durumların yaşanmaması için bazı önlemler alınabilir. Ancak kimi zaman da bu duygular körüklenmek ve artırılmak istenir. Nefretin artırılması, hedef kişilerin birbirlerine düşürülmesi bazı insanların çıkarlarına hizmet edebilir. İşte bunun için de bazı uygulamalardan destek alınabilir. Tam da bu anlamda gerçekleştirilen büyü türleri aslında istekleri ve talepleri karşılamaktadır. Nefret büyüsü de bahsedilen duyguların körüklenmesi için kullanılabilir. Çünkü kimi insanlar birliktelikleri ile diğer insanları zora düşürebilmektedir. Bunun için de söz konusu kişilerin ayrılmasını sağlayan nefret duygusu artırılabilir.
Pek çok örnekte olduğu gibi nefret büyüsünün yapılmasında da geri dönüş yoktur. Yani sonuçlar etkili, doğrudan, delici ve kalıcıdır. Bu anlamda nefret duygusunu artıran, körükleyen ve ateşleyen bir büyü olarak söz konusu uygulama büyü türleri arasındaki en önemli ve en popüler yöntemlerden birisini oluşturur. İnsanlar özellikle azılı düşmanlarının ittifaklarını bozmak için bu büyüden yararlanırlar. Ya da hain ve gaddar kişilerin sevilen insanlardan uzak tutulması için bir takım yöntemler arasında bu büyünün uygulanması da gösterilebilir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Evlilik Evlenme Büyüsü Nasıl Yapılır?

İnsanlar var olduklarından bu yana sosyal bir birey olarak hareket etmeye çalışırlar. Bu sosyalliğin içine pek tabii olarak iletişim becerileri, arkadaşlık ve dostluklar dahil edilebilir. Geçmiş zamandan günümüze kadar sırdaşlık, yandaşlık ve arkadaşlık çok fazla öne çıkmıştır. İnsanlar dostluklarına fazlası ile önem verirken, bazen ne yapılırsa yapılsın bir takım sıkıntılar ile baş edilemeyebilir. Özellikle doğa karşısında kendini çaresiz hisseden insanoğlu, bir de kadere karşı gelemediğini fark edince iyice yetersiz kalır. Ancak dostluk gibi ulvi ve değerli bir konuda insanlara yardımcı olacak temel uygulamalar bulunur. Bunlardan ilki hiç şüphesiz ki büyülerdir. Yüzyıllardan bu yana yapılan büyüler arasında dostluk büyüsü fazlası ile kritik bir anlam ifade eder.
Pek çok medyuma gidilerek yaptırılan dostluk büyüsündeki temel amaç insanların birbirleri ile olan bağlarını pekiştirmektir. Paylaşımların ve sevginin artması, saygının ve hoşgörünün korunması gibi etkileri bulunan dostluk büyüsünün bu ve benzer çok sayıda güzellik sunması da insanları ve medyumları memnun eder. Tüm bunlar düşünüldüğünde ise dostluk büyüsünün de tıpkı aşk büyüsü gibi son derece etkili, önemli ve hızlı tesirli olduğu gözlemlenebilir. Bu anlamda medyumlar hedef kişilerin özel eşyaları, saç telleri gibi parçalarına ihtiyaç duyabilirler. En nihayetinde çok sayıda kişi dostluk büyüsünden faydalanırken, hem kişinin kendisi için, hem de sevdikleri için bu büyüden faydalanmak söz konusudur.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Kısmet Şans ve Para için Yapılan Büyüler

Pek çok insan para kazanmak ve daha rahat bir yaşam sürmek için çalışır. Bu anlamda çalışılan işlerden alınan paralar da aşağı yukarı bellidir ve kişiler farklı girişimler ile kazançlarını artırmak isterler. Kimi zaman ise insan neyi denerse denesin sonuç alamaz ve bir şekilde başarısızlığa uğrayabilir. İşte bu tarz durumlarda kişinin basiretinin bağlanmış olabileceği ya da üzerinde etki yaratan negatif bir şeyin olabileceği sonucu çıkarılabilir. Kazancın artırılması açısından ise bir takım büyü çeşitleri denenir. İşte bu anlamda gelişen kazanç büyüsü ile medyumlar aracılığı ile sonuca gitmek kolaylaşır. Pek çok anlamda söz konusu durum daha da değer kazanır ve kişilerin kazançları artarak işleri açılır.
İster maaşlı çalışan olsun ister kendi işini yapıyor olsun kazanç büyüsü sonrasında kişilerin gelir durumları bir şekilde artacaktır. kendi işini yapanlar için işlerin açılması ve paranın daha çok gelmesi gerçekleşir. Maaşlı çalışanlarda ise yeni fırsatlar ve benzer avantajlar belirecektir. Bu ve benzer durumlar göz önüne alındığında büyü türlerinin ne denli önemli ve etkili oldukları görülebilir. Kazanç büyüsü de en çok tercih edilen ve en sık yaptırılan büyü tiplerinden olduğu için daha çok göz önüne gelmektedir. Tecrübeli ve alanında iyi olan medyumlara gidilerek söz konusu büyü yaptırılabilir ve bu esnada okunan dualar ile diğer sözler doğrudan doğruya hedef kişiye etki etmek için hareket geçer.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Eşimin Bağlanması için Kendimi Sevdirme Büyüsü

İnsan hayatı mutlu olmak ve huzurlu hissetmek amaçları üzerine kuruludur. Bu nedenle de pek çok istek ve arzunun karşılanması noktasında dileyen herkes tarafından bazı yöntemler denenir. Örneğin insanlar işlerinde mutlu olmak için daha başarılı olmaya gayret ederler. Ya da evdeki ilişkileri üst düzey olsun ve samimiyet daha çok kurulsun diye daha yakın ve daha rahat hareket edilir. Başarılı insanlar hayatlarını hep bu tarz noktalarda öne çıkaran ve en nihayetinde mutluluğu yakalayan insanlar oldukları için oldukça huzurlu ve güzel bir hayat yaşarlar. Ancak kimi zaman ise bu huzur ve mutluluğun yerini daha kötü ve daha zor süreçler alır. Başarıyı bir türlü hissedemeyen insanlar bu anlamda alternatif yolları denerler. Örneğin büyülere başvurmak ve bilhassa da başarılı olma büyüsünden yararlanmak daha çok dikkat çekmektedir.
İnsanlar büyü yaptıracakları zaman mutlaka alanında uzman ve tecrübeli medyumlara gitmelidirler. Çünkü medyumlar tüm bu süreçleri iyi bildikleri için farklı ve değişik büyüler ile isteklere karşılık vermeye niyetlenirler. Bu anlamda başarı sağlayan ve doğrudan hayatın içinde kendini hissettiren bu büyülerden başarılı olma büyüsü de deneyimli medyumlarca yapılmaktadır. Şimdi siz de ihtiyaç duymanız halinde hem kendiniz için, hem de sevdikleriniz için medyumlara giderek gereken materyalleri sağlayabilir ve başarılı olma büyüsünü yaptırabilirsiniz. Böylece okulda ya da işte aradığınız her türlü başarıyı yakalayabilirsiniz.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Kocamın Benden Soğuyup Ayrılması için Büyü

Eğer bir kimsenin sevgi ve muhabbetini üzerine çekebilmek için aşağıda belirtmiş olduğum sure ve duaları okumaya başlamadan önce iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra sure ve duaları sırası ile oku.
.. kere cin suresini oku,
.. kere selavatı şerife’yi oku,
.. kere ihlası şerif oku,
.. kere ayetel kürsiyi oku,
.. kere tebbet suresini oku,
.. kere besmele ile aşağıdaki duayı oku:
Felem innehû lâ ilâhe illahu ya rahman fettehazu ve keylen ya kerim ve kenallahu alimen hakima ya Muhammed ya ali lâ feta illâ aliyyul zülfikâr* velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm*

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevdiğimi Kocasından Ayırma Büyüsü

Bu vereceğin uygulama Caferi Sadık yıldızname kitabından alıntı oup azameti yüklü bir uygulamadır ancak dikkat edilmesi gereken hussus yapan kişinin gerçekten doğru ve haklı kişi olmasıdır aksi takdir de cezası büyüktür , bunu yaparken kendi durumunuzu kendi vicdan terezinizde tartmanızı öneririm. Ayrı eşlerin birleştirilmesi için , aldatan eşin aldatan sevgilinin bağlanması için , kaçan çocuğun evine geri dönüp bağlanması için Ayetel kürsi’ nin aşağıda ki şekilde okunması gerekir. Etkileri şiddetlidir ve muhakkak dikkate alınması gerekir. Gece Saat 11 den 5 e kadar okunmalı 1. Gün 50 defa okunacak 2. Gün 1… defa okunacak 3. Gün …defa okunacak 4. Gün 313 defa okunacak 5. Gün 50 defa okunacak 6. Gün 170 defa okunacak 7. Gün … defa okunacak…

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]