Sevdiğim Erkeğin Bana Bağlanması için Etkili Büyü

Sevgi ve muhabbeti arzu edilen bir kimse için yedi gece aşağıda gelen dua … defa okunmaya devam edildiği takdirde beklenilenden fazla sevgi muhabbet ve aşk meydana gelir.
Okunacak dua şudur;
Ya Şemusa,Ya Helyusa,Ya Ğayusa,Ya Talyusa,Ya esbavutin yahin ale şeddaye tevekkelu ya huddam hazihil esmai eclibu ve eczibu kalbe fülan ibni ala hubbi filan binti fülaneh.
Elvahan3,el-acele3,es-saate3

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Çok Etkili Sevgi Büyüsü Yaptırmak İstiyorum

Bir kızın sevgilisine, bir kadının kocasına güzellik muskası yapmak için kullanılmamış bir …. üstüne güzel görünmek isteyenin adı, is mürekkebi ya da toprak boyası kullanılarak, tüy, kanat teleği ya da başka bir nesneyle yazılır, kurumadan silinir. Bu iş yedi defa tekrarlanır. Aynanın ortasına bir damla mürekkep ya da toprak boyası damlatılır. Damlatma sırasında kızın ya da kadının adı söylenip Vech-I ahsen ya Halik (Ey yaratıcı bu en güzel yüzdür) denir. Boya damlası aynanın üzerinde kuruduktan sonra yetmiş halakallah’I beşer fi suretuilmelek (Tanrı melek kılığında insan yaratmıştır), kırkbir kez maşallahu subhanallah söylenir, aynaya üfürülür.

Ayna üç gece ay ışığına bırakılır, bu süre içinde yedi Elham, bir Duha suresi okunur. Üçüncü günün bitiminde ayna yazılır, üstüne aynanın büyüklüğünde bir muşamba yapıştırılıp büyüyü yaptıranın odasına asılır. Bu kişi her sabah kalktığında aynaya bir kez bakar. Ayna konduğu yerde asılı durduğu ve yapan aynaya baktığı sürece kocasına ya da sevgilisine güzel görünürmüş.

Bir erkek istediği kız ya da kadın için aynı özel büyüyü yaptırır. Önce kızın adı yazılı bir kağıdın üzerine üç sin, yetmiş elif, üç lam Kuran’dan küçük bir sure yazılır. Kağıt ılık suyun içinde yıkanır, ezilir toz gibi suya karıştırılır. Su, mürekkebin çıkardığı boya ile morarır. Bir cuma gecesi yatsıdan önce bu su kızın kapısına serpilir, ancak suyun birazı saklanır. Birisi aracılığıyla kızın başına damlatılır. Kırk gün içinde kızda erkeğe karşı bir yönelme başlarmış.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Para İçin Etkili Büyü

Druid para büyüsü adı altında geçer.

2.metal parayı uğurlu paran olarak belirleyip,her sabah kalktığında [7.gün boyunca]-bu amaçla hazır etmiş olacağın bir metal kabın içindeki sirkeye bu 2.metal parayı 7.kez batırıyorsun ve her batırdığında Talerimana diyorsun. 7-ci günün son sabahında uyguladıktan sonra hemen ardından hiç kurulamadan bu 2.metal parayı ıslak sirkeli haliyle temiz bir peçeteye sarıp cebine veya cüzdanına koyuyorsun.Nerede olursan ol para gelip seni bulacaktır deniliyor.

[bu 2.madeni para teker teker mi batırılır veya ikisi birlikte mi batırılır hakkında bilgisi verilmemiştir,14 kez değil de-7 kez o cümle zikredildiğine göre,ikisi aynı anda batırılıyor sonucu çıkar,bu yine de şahsi düşüncemdir].

Beni cezbeden bir yöntemi de sizlerle paylaşayım:

bu Wicca büyüsü adı altında geçer,ama büyü ile alakası yok bana göre ve wicca ile de alakası yok.

Şeyh Buni demiş ki:Daire şeklinde gümüş levha üzerinde veya gümüş yüzük üzerine 14.nurani harf kazılır-sırasıyla:

elif-ha-sad-sin-kef-ayn-ta-kaf-ra-he-nun-mim-lam-ye.

Ve bu levha kolye veya yüzük üzerinde taşınır.Allah bu kimseyi derhal maksadına ulaştırırmış ve bu kimse üzerinde taşıdığı müddetçe rızka,berekete,bolluğa,servete ulaştırırmış.

Bu kazıma yazı işi sabah güneşin doğumu anında yapılması gerekirmiş ve günü 21.nisanmış.

[nisan ayı geçti ancak nisan ayı koç burcudur ve nisan ayın dışında da koç burcun takvimde intikal ettiği günler vardır,bundan istifade edilebilir bence].

Yazı işlemi bitince hemen ardından 7.kez üzerine şu dua okunur:

Ya Allahü,ya ehadü,ya evvelü,ya ahiru,ya latifu,Mim ya malikel mülkü,ya malike yevmid bini ya muhyi,ya mümiytü Sad ya samedü Ra ya rabbel erbabi ya rahmanü,ya rahıymü Kef ya kerıymu He ya hadi ente hüve la ilahe illa ente Ye yeveh ahiyen şerahiyyen heya duğ Ya aliyyu ya azıymu Tı ya talibu ya talibu ya tahiru Sin ya semiu ya sübbuhu,ya hayyu,ya kayyumü Nun ya miras semavati vel ardı ve nural envari külliha ve münevveriha ya nafiu es elükel hüda vel afafe vel ığna vettüka ves elükel afve vel afiyete ve eselüke rızkan deran ve ıyşen karan ve amelen baran ve ilhakan bi ıbadikes salihiyn.Ve es elüke en tüsalliye ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyyike ve habibike ve rabulike ve ala seyyidina İbrahime haliylike ve entüsellime aleyhima ve ala alihima ve alel enbiyai vel mürseline veş şühedai ves salihıyne ve en tutıyeni süli min hayrid dünya vel ahırati ve en tusliha li şeni küllehü fid dünya vel ahirati hatta elkake ve ente radın anni ve an cemiyel müslimiyne vel müminiyn vel hamdülillahi rabbil alemiyn.

Harfler halkanın iç kısmına bakar şekilde dönük kazılır.Şeyh Buninin sözünde harflerin arasına çizgi konulmalı geçmiyor olsa da bu bilgiyi paylaşan -her harfin arasına çizgi konulur-diye yazmıştır,bunu da not olarak düşürmüş olayım,ve

Şeyh Buni :Ay Sevr burcunda iken yapılır ifadesini kullanmış,bilgiyi paylaşan ise güneşin doğumu anında yazılır diye ifade etmiş.Sevr burcu-boğa burcudur ve ayı mayıstır,yani bu ay.Faydalı olur ümidiyle.Selametle

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Çok Etkili ve Tesirli Muhabbet Duaları Nasıl Okunur

İlişki bu biriyle bir yola başlayıp sonradan o kişiyle aynı frekansı tutturamayıp soğuyabilirsiniz ve ayrılmak istesenizde ayrılamazsınız.Sevgilinizi artık sevmeyebilirsiniz. Bazı şeyler olmuştur ve soğumuşsunuzdur. Ama ilişkiyi bir anda biriremezsiniz. Yeri gelir kurtulmak zordur yeri gelir yaşanmışlıklardan dolayı ona zarar veririm diye üzmek istemezsiniz. Bizimle iletişime geçerek sevdiğinizde ayrılmak için yöntemleri öğrenebilirsiniz.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Kocamı Bağlama Sihirleri Nasıl Yapılır

İnsanın sevdiği kişiyi kendine bağlaması, isteğine karşılık yapılan ya da düşman dilinin bağlanması, kısmet bağlaması vs. gibi isteklerin karşılığında yapılan büyü çeşididir.
Bağlama büyüsü; genellikle ilişkileri çıkmaza girmiş, bitme noktasına gelmiş çiftlerin tercih ettiği bir büyüdür. Toplumumuzda aile içi geçimin sağlanmasın da önemli bir faktör olan bu büyü kuvvetli bir dua biçimidir. Gerçekte büyü olmamasına rağmen halk arasında büyü olarak geçmektedir. İnsanlar arasında devam eden ikili ilişkilerde eşlerden birinin ilişkinin gereği olan davranışların dışına çıkması sonucu oluşan problemlerden dolayı aile birliği bozulmuş olabilir. Bu ilişkinin toparlanmasında önemli bir faktör olarak devreye giren bu dua biçimi ailenin eski günlerine dönmesinde ilişkinin tekrar oturmasında bir araçtır.
Bağlama büyüsü, sadece ikili ilişkilerde değil düşmana karşıda yapılan bir büyü türüdür. Düşmanın dilinin bağlanması ya da çalınan bir mal karşılığında hırsıza karşı yapılan bağlama büyüsü, bir kimsenin kısmetini rızkını bağlamaya yönelik çok çeşitli bağlama büyüleri vardır.
Bağlama büyülerinin hayra yönelikte kullanabileceğimiz şerre yönelikte kullanabileceğimiz türleri vardır.
Bağlama büyüsü kendi arasında da bir çok bölüme ayrılmaktadır;
*Kendine bağlama
*Sevenleri bağlama
*Göz bağlama
*Dil bağlama
*Erkeklik bağlama
*Söz dinletme
*Sadakat vs.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Gerçek Bağlama Büyüsü Yapan Dürüst Medyum

Dilenen, istenen kişilerin kalp ve gönüllerini çekmek, onlara daha sevimli, daha muhabbetli görünmek isteyen kimse aşağıdaki azimeti …. mürekkebi ile yazar ve üzerinde taşırsa herkesin gözüne daha sevimli daha muhabbetli ve şefkatli görünür. Her gittiği yerde sevilir, sayılır, hoş karşılanır. Okuma sayısı: Her gün …. Defadır.
Azimet şudur:
Vezkürû ni’metallâhi aleyküm, a’dâe fe-ellefe beyne kulûbiküm fe-esbahtüm, bi-ni’metihî ihvânâ*
Vallâhu azîzün hakîm*
Yühibbunehüm ke hubbillah, vellezine amenu eşeddü hubbel lillah*
Lev enfakte ma fil erdi cemiam ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnellahe ellefe beynehüm innehu azizün hakim*
Raeynehu ekbernehu ve katta’ne eydiyehünne ve kulne haşe lillahi ma haza beşera in haza illa melekün kerim*

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevgilimin Benden Ayrılmaması için Büyü Yaptırmak

Kötü davranan geçimsiz ve huysuz eşi yahut sevgiliyi bu davranışlarından terk etmesi, yerine güzel geçinen tatlı muhabbetli iyi huylu biri olması yönünde hazırlanan işlemlerdir. Kişinin kötü davranışlarından arınarak bambaşka biri olması hedeflenir. Ya da dilerseniz aşağıdaki dua sayesinde bu yönde niyetinizi yaptıktan sonra günde … kere okuma yaparak … gün boyunca devam edebilirsiniz. Dua şu şekilde okunur:
Emseynâ ve emse’l-mülkü lillâhi. Ve’l-hamdü lillâhi. Lâ ilâhe illâlhu vahdehu lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Rabbi es’elüke hayra mâ fî hâzihi’l-leyleti ve şerri mâ ba’dehâ, rabbi eûzü bike mine’l-keseli ve’l-heremi ve sûi’l-kiberi, eûzü bike min azâbin fi’n-nâri ve azâbin fi’l-kabri.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevdiğim Kişinin Bağlanması için Büyü

Aşk bağlama olarak bilinen en etkili tertiplerden birinide şimdi sizlerle paylaşıyoruz. Sevdiğinizin size bağlanması için: Allah’tan hayırlısını isteyin. Aşağıda belirtilen şekillerde uygulayabilirsiniz. Sevdiğiniz insanın saçına aşağıda gelen duayı .. kere okuyup üzerinde taşıyana matlup büyük bir sevgi ve aşk duyar. Saçını bulamayan insan yakında ise hissettirmeden .. defa okuyup o kişinin yüzüne hissettirmeden üflerse aynı etkiyi görür. Uzakta yanına yaklaşamadıgı birisi ise o insanın hayalini göz önüne getirip niyet üzere okusa ve bu duaya .. gün devam etse muradı hasıl olur. Duada ısrar edin. .. gün bu duayı 21 kere okuyalım. Çok kısa bir sürede karşınızdaki insanın size karşı hareketlerinin değiştiğini görürsünüz. “Bismillahirrahmanirrahim huvel kadirü vel kahirun hemudin el cebbar ya hayyu ya kayyum ya rabbim.” .. defa okuduktan sonra ya Rabbi falan oglu veya kızı falanın aklını gönlünü muhabbetini ve aşkını benim üzerime kıl…

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Çok Etkili Bağlama Sihri Yapan Güvenilir Medyum

Uzaktaki eş, sevgili veya nişanlı olan kimseye kavuşmak aradaki özlemi bitirmek maksatlı yapılan işlemlerdir. Yatağına abdestli olarak yatan kimse aşağıdaki ayeti sonuna kadar okumalı, okuyuşunu …..kere tekrarlamalıdır. Birine kavuşmak isteyen kimse aşağıda bulunan ayetleri … defa okusun. Bu husus hayli denenmiş, istenen sonuca ulaşılmıştır. Ayet-i celile şudur:
İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti kânet lehüm cennâtül firdevsi nüzülâ* Hâlidîne fîhâ lâ yebğûne anhâ hıvelâ* Kul lev kânel bahru midâden li kelimâti rabbî lenefidel bahru kable en tenfede kelimâtü rabbî ve lev ci’nâ bi mislihî mededâ* Kul innemâ ene beşerun misliküm yûhâ ileyye ennemâ ilâhüküm ilâhün vâhıd* Fe men kâne yercû likâe rabbihî felya’mel amelen sâlihan ve lâ yüşrik bi ıbâdeti rabbihî ehadâ*

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]