Sevdiğini Kendine Aşık Etme Duası

Size aşık olmasını istediğiniz bir kimse için özel olarak hazırlanan çalışmalar arasında yer almaktadır. Uygulamanın gücü oldukça etkilidir. Tutma şansı ise yüksek oranlardadır. Bu konuda duası ile de dilenen kişinin aşık olmasını sağlamanız mümkün. Niyet edip alağıdaki dilek- hacet duasını hergün okuma yapabilirsiniz.
Hasbiyallâhü li dînî* Hasbiyallâhü li dünyâye* Hasbiyallâhül kerîmü li mâ ehemmenî* Hasbiyallâhül halîmül kaviyyü li men beğâ aleyye* Hasbiyallâhüş şedîdül kaviyyü li men beğâ aleyye* Hasbiyallâhüş şedîdü li men kâdenî bi sûin* Hasbiyallâhür rahıymü ındel mevti* Hasbiyallâhür raûfü ındel mes’eleti fil kabr* Hasbiyallâhül kerîmü ındel hısâb* Hasbiyallâhül latıyfü ındel mîzân* Hasbiyallâhül kadîru ındes sırât* Hasbiyallâhü lâ ilâhe hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym*

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Ayrı Olduğum Kocamla Kavuşma Duası

El-vârisü, el-baîsü
Bu isimler ibret ve tasdik manalarını ifade ederler. Cenab-ı Hakk’ın kudretinin eserleri, her şeyi yoktan var edişi, her şeyde bir diğer şey için ilgi bulunuşu ve her şeyin birbirlerine emanet oluşlarının sırları da, bu isimlerin manasında sır olarak bulunmaktadır. Bahsi geçen şeylerin sırrına vakıf olmak isteyen kimselerin de bu isimlerle Cenab-ı Hakk’ı bol bol zikretmeleri gerekmektedir. Ayrıca dilediğiniz kişiye kavuşmak için okuma yapılabilir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Eşimin Beni Çok Sevmesi İçin Dua

Sevgi yönündeki maksadına ulaşmak isteyen kimse bu seçeneklerden birini seçer, seçtiği miktarda ism-i şerif ile Allah Teala’yı zikreder. Seçilen adetten ne bir eksik ne bir fazla okumaz. İsm-i celil okumadan evvel bir ortam hazırlanır. Issız bir yerde abdest tazelenir. Allah rızası için iki rekat namaz kılınır. Belirlenen adet kadar Allah Teala zikredilir. Eğer bu zikir, gece yarısından sonraki vakitte yapılacaksa çok büyük ruhaniyet ve feyzin tesiri hissedilecektir. Her yüz defa zikrin bitiminde:
İnne rabbî latıyfün limâ yeşâ’, innehû hüvel alîmül hakîm
Ayeti kerimesi okunmalıdır. Seçilen adet okununca hemen şu dua okunmalıdır:
Allâhümme innî es’elüke bi hakkı hâzihil âyetiş şerîfeti vel ismiş şerîf. Dedikten sonra okuma işi bitmiş olur. İhtiyacın durumuna göre bu 3+5+7 defa tekrarlanabilir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevdiğimden Evlenme Teklifi Almak İçin Dua

Başlamada önce gusül abdesti alınacak. Hiç kullanılmamış iç çamaşırı giyilecek ve İki rekât Allah rızası için namaz kılınacak. Namazdan sonra, bizim için hayırlı olacak bir eş bulmak, hayırlısıyla mutlu bir evlilik yapıp hayırlı bir yuva kurmak niyeti ile niyetlenip 4356 kez Ya Allah ismi şerifiyle okumaya başlanacak. Her yüze geldiğimizde Nahl suresi 72. ayeti 66 defa okunacak. Okurken içine ayet yazılan kırmızı pek mendil veya kumaş parçası kalbin üzerine konacak. Okuma sırasında ve daha sonra iki göğüs arasında duracak. Evlilik gerçekleşene kadar durması hayırlıdır.
Nahl suresi 72. ayeti :
Bismillahirrahmanirrahim.
Vallahü ceale leküm min enfüsiküm ezvacen ve ceale leküm min ezvaciküm benine ve hafedeten ve rezakaküm minet tayyibat.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]