Giden Erkek Arkadaşımı Geri Getirme Duası

Giden kimselerin geri gelmeleri için okunması gereken dualar arasındadır. Bu yönde çok sık okuma yapılır. Bu duayı hacetiniz görülüne dek okumanız gerekiyor. Esma budur:
Allâhummeh dinî fîmen hedeyt, ve â’finî fîmen â’feyt ve tevellenî fîmen tevelleyt. Ve bârik lî fîmâ a’tayt ve ginî şerra mâ gadayt, velâ yugdâ a’leyk, innehû lâ yezillu men vâleyt, (ve lâ yei’zzu men â’deyt) tebârakte rabbenâ ve teâ’leyt.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevgilimle İyi Geçinme Duası

Bu ism-i şerif, sevdiğiniz, iyi geçinmek istediğiniz kimseler için zikredilmesi vasıta kılınır. Bu gruba giren isimler, derece ve değerleri itibariyle, emsalleri bulunan isimler arasında üstün bir yer işgal ederler. Bu grup, derdi olan, her hususta kendisini yalnız sanan ve bu durumda daima boynu bükük olarak Allahü Teala’ya teveccühte bulunan kimselerin devamlı olarak zikrettiği ve dualarına vesile kıldığı isimlerdir.
Eş-şehîd

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Kaynanama Kendimi Sevdirme Duası

Kocanızın annesine karşı kendinizi çok sevdirmek için olur. Bu konuda birçok dua vardır. Fakat etkili olanlar arasında yer alan bu kerimeleri okumanızı öneririm. Okunacak celiler şöyledir:
Allâhümme innî eûzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli, ve’l-cubni ve’l-buhli ve’l hemmi ve azâbi’l-kabri. Allâhümme âti nefsî takvâhâ ve zekkihâ ente hayru men zekkâhâ ente veliyyühâ ve mevlâhâ. Allâhümme innî eûzü bike min ilmin lâ yenfe’u ve min kalbin lâ yahşe’u ve min nefsin lâ teşba’u ve min da’vetin lâ yüstecâbu lehâ.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]