Kaynanama Kendimi Sevdirme Duası

Kocanızın annesine karşı kendinizi çok sevdirmek için olur. Bu konuda birçok dua vardır. Fakat etkili olanlar arasında yer alan bu kerimeleri okumanızı öneririm. Okunacak celiler şöyledir:
Allâhümme innî eûzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli, ve’l-cubni ve’l-buhli ve’l hemmi ve azâbi’l-kabri. Allâhümme âti nefsî takvâhâ ve zekkihâ ente hayru men zekkâhâ ente veliyyühâ ve mevlâhâ. Allâhümme innî eûzü bike min ilmin lâ yenfe’u ve min kalbin lâ yahşe’u ve min nefsin lâ teşba’u ve min da’vetin lâ yüstecâbu lehâ.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Hoşlandığım Birini Kendime Aşık Etme Duası

EL-MECİYDÜ esması: Zat, sıfat, ef’alinde, künh-i şeref namütenahi ihsan-ı kesir, atası cemi-i vasii-lmülk vel-kerem ma’nasınadır.Nas beyninde hüsnü muameleye bezl-i keremle tahsil-i şereftir. Ayın birinde, on beşinde, otuzunda oruç tutup iftarda Yâ Mecîd diye zikrederek iftar etse, istediği kişi ona aşık olur. Günde 62 kere zikreden şan ve şeref, zahiri ve Batıniye nail olur.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]