Geçimsiz Kocalara Dua

Bu dua ile Allah’ın izni ile geçimsiz kocalarınız ile aranızı düzelteceksinizdir. Etkili olan bu dua ile Allah’ın izni ile kocanız ile aranız düzelecek mutlu bir aileye sahip olacaksınız.

 

bismillahirrahmanirrahim
Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünne halekahünnel azızül alım
Ellezı ceale lekümül erda mehdev ve veale leküm fıha sübülel lealleküm tehtedun

Vellezı nezzele mines semai maem bi kader fe enşarna bihı beldetem meyta kezalike tuhracun

Vellezı halekal ezvace külleha ve ceale leküm minel fülki vel en’ami ma terkebun

Li testevu ala zuhurihı sümme tezküru nı’mete rabbiküm izesteveytüm aleyhi ve tekulu sübhanellezı sehhara lena haza ve ma künna lehu mukrinın

Zuhruf suresinden bu ayetler dört ayrı kağıda yazılır ve evin dört köşesine yerleştirilir.bundan sonra en kısa zamanda geriye kalan günlerde mutlulukla devam edilir.(Bu Ayetlerin Arapçası Yazılıyor)
arkadaşlar 9-10-11-12-13 ve 14.ayetler yazılacak olan ayetlerdir.ben bu tertibi denemedim çünkü evli değilim ama eminim işinize yarayacaktır.kaynak:Kuranı kerimin Havas ve esrarı-imamı yafii

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevgili İle Sıkı Muhabbet Duası

Bu dua ile Allah’ın izni ile sevgiliniz ile aranızda muhabbet en kısa zamanda kuvvetlenecek ve daha hoş hale gelecektir. Oldukça etkili ve güzel bir duadır. Allah’ın izni ile isteğinize kavuşacakısnızdır.

Muhabbet için kırkbir adet kuru üzüm al ve her birinin üzerine bu Ayeti kerimeleri bir defa okuyup, okuduğun kuru üzümleri matlubuna yedirirsen, seni çok şiddetli bir şekilde sever ve Allah Teala hazretlerinin izniyle sana ram olur.
Okunacak Ayeti Kerimeler budur :

Bismillahirrahmanirrahim. Ve hüzzi ileyke bi cizın nahleti tüsakıt aleyke rüteban ceniyya.
Feküli veşra bi ve karri aynen feimma tereyn minel beşeri ehada.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevdiğiniz insanın gözüne görünme duası

Sevdiğiniz gözüne daima görünmek istiyoriseniz etkili bir duadır. Bu dua sayesinde sevdiğinizin gözü önünde olacak  ve onu etkileyeceksinizdir.

bismilahirrahmanirrahim
el hamdü lillahi rabbil alemyin. ya hayyü ya kayyum. ecip ya kurayaiyl semiy,an mutıy,a bi hakkıl hamdü lillahi rabbil alemiyn. ve bi hakkıl hayyil kayyum. ve bi hakkıl meleki ebced. errahmanir rahıym. ya rahmanü ya rahiymü ya raufü ya atuf.ecip ya cebrailylü semiy,an mutıy,a. bi hakkır rahmanir rahıym ve bi hakkır raufül atuf. ve bi hakkır meleki hevzah.maliki yevmid diyn. ve bi hakkı ya mukallibel kulub. ve bi hakkıl meleki tıykel. iyyake na,büdü ve iyyake nesteıyn. ya karibü ecib ya miykaiylü semiy,an mutıy,a bi hakkı iyyake na,büdü ve iyyake nesteıyn. ve bi hakkıs seriy,ıl kariybil ma,budil müstean. ve bi hakkıl meleki mensa. ihdinas sıratal müstekıym. ve bi hakkıl kadiril muktedir. ve bi hakkıl meleki faskar. sıratalleziyne en,amte aleyhim. ya allahü ya hakiymü ya aliym. ecip ya aynaiylü semiy,an mutıy,a. bi hakkı sıratalleziyne en,amte aleyhim. ve bi hakkıllahil hakiymil aliym. ve bi hakkıl meleki şetsehıl müvekkeli bil kavaimil arşiyyeh. gayril magdubi aleyhim velad dalliyn. ya kaimü ya aziyzü ecip ya azraiylü semiy,an mutıy,a. bi hakkı gayril magdubi aleyhim velad dalliyn. ve bi hakkıl melekil kaimil aziyzi ve bi hakkıl meleki zedzag. el müvekkili bil kavaimil arşiyyeh. allahümme innehü leyse fis semavati deverat. ve la fil ardı gamerat. ve la fil bihari katarat. ve la fil ecsami hakerat. ve la fil kuburi sehadat. ve la fil enfasi hatarat. illa bi devamike arifatün ve müşahedat. ve aleyke delalat. ve fi mülkike müstemirrat. fe bil kudratilleti sehharte biha ehlel eradıyne ves semavat. sahhir li matlubi ve sahhir li kalbel (…. ibni …..). inneke ala külli şey,in kadiyr. ecib daveti ya hayyü ya kayyum. ya bediy,as semavati vel ard. ya malikel mülk. ya zel celali vel ikram. ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn. vel hamdü lillahi rabbil alemiyn…..

yukarıda noktalı yerlere istediğiniz kişinin adı sonrada annesinin adı eyer herkese şirin görünmek istiyorsanız o zaman (sahhirli kalbel mahlukat) diyorsunuz. kişi yanınızdaysa her gün abdestli olarak birkez okuyuyup üzerine veya içiceği birşeye üfleyip tatbik edebilirsiniz. eyer uzaktaysa günde en az üç ten az olmamak kaydıyla istediğiniz kadar okuyabilirsiniz. 3,5,7,11,21,41 gibi haydi allah dualarınızı kabul hacetlerinizi reva eylesin benim içinde dua edersiniz artık inşaallah…

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Güzel ve kuvvetli muhabbet sahibi olmak için dua

Kuvvetli bir muhabbet sahibi olmak isteyenler için etkili bir duadır. Bu dua sayesinde Allah’ın izni ile kuvvetli bir muhabbetin sahibi olacaksınızdır.

bir kimsenin kalbini celb ve tesir etmek için ve onun sevgi muhbbetini kazanmak için cuma gecesi gece yarısından sonra kalkıp abdest alarak temiz bir mahalde allah rızası için 2 rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye karşı otur ve 30 defa

lekad câeüm resûlün min enfüsiküm aziyzün aleyhi ma anittüm hariysun aleyküm bilmüminiyne raûfun rahiymün.
fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve alehi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziymi.

oku ve sonra yüz defa aleyhissalatu vesselam efendimize salatü selam çek ve ona müteakip:

allahümme habbeni ila fülanibni fülane hatta yetiye ila hadıan zelilen min ğayri mühtelin veşğılühü bimahabbeti inneke aa külli şeyin kadiyrün.

diye dua et biiznillahiteala matlubun hasıl olur.

(fülanibni filane yerlerinde sevmesi istenen kişinin ismi söylenecektir mesela havva oğlu ahmet)

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Evi bırakan kadın veya erkeği döndürme duası

Eğerki kadın veya erkek çocuklarını eşini bırakıp gitti ise bu dua sayesinde allah’ın izni ile geri dönecektir. Bu duayı kadın kocası için yada erkek karısı için okuyabilir.

Hanımını terk etmiş bir koca,veya kocasını terk etmiş bir kadının,çoluk çocuğuna dönmesini sağlamak için…

PAZAR Gecesi başlamak şartıyla,üç gece YATSI Namazının peşinden,

141 kere bu dua okunur,
bu duayı okurken,ak günlük ve kizbere yakılarak tütsü yapılır (aktardan temin edebilirsiniz)

Akşin-3Akşelüşin-.3Eşnüşin 3,Leşkeylehın,ecip ya eba nühın,ve tevekkel ve eclibü ila mekanihi ileyye (dua bitince falandan olma filan diyerek anne ismiyle zikrederek,evine dönmesi için denir)

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Yıkılan yuvanın düzelmesi için dua

Eğer ki bir sebepten dolayı yuvanız yıkıldı ise bu dua sayesinde Allah’ın izni ile yıkılan yuvanız kısa süre içerisinde düzelecektir. Etkili ve güzel bir duadır. Yüce Allah inşallah yuvanızı tekrar düzeltir.

Başlarken 1 kere Besmele ile,

ESSALATÜ VES SELAMÜ ALEYKE YA RESULULLAH HUZ Bİ YEDİ KALLET HİLETİ ETRİKNİ(3 kere)Bİ LÜTFİKE VE KEREMİKE YA NEBİYYİR RAHMETİ VEYA KAŞİFEL GUMMETİ VE MÜFERRİCEL KÜRÜP,YA RAHMETEN LİL ALEMİİN,YA HAMİL MAZLUMİN HALLİSNİ,HALLİSNİ..
diye Dua Edip sayısız kere tekrarlarsa kısa zamanda selamete çıkar…herhangi bir özel günü yoktur.istediğiniz gün ve saat okuyun.abdestli olun yeter.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Çevrenizdeki dostlar tarafından sevilmesi için dua

Eğer ki çevrenizdeki arkadaş ve dost çevrenizinde sevilmek istiyor iseniz bu dua ile Allah’ın izni ile kısa zaman içerisinde istediğiniz dilek kabul olacaktır. Etkili ve güzel bir duadır.

Etrafınızdaki insanlar tarafından sevilmek isterseniz bu verdiğim ayetleri her gün okunması gereklidir…Zaman farkı yok ama yatsı namazının arkasından okunursa daha iyi olur..
Bakara-165. ali imran 134. enam 121. taha 39. yusuf 31. ahzap 69. isra 111. 100 el vedud 100 el celalü
bu ayteleri ve esmaları devamlı olarak okuyunuz…

Bunları kayıda arabi ayın tam 14 dünde gece 2 ile 3 arasında kağıda yazıp yazdıkdan üzerine ayetleleri okuyun katlayın üstünüze alın bu daha tesirli olacaktır…
İsmi celiller 3 kere yazılması gereklidir..

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

İstenilen her hacetin kabul olması için dua

İstediğiniz hacetin kabul olması için etkili bir duadır. Bu dua ile Allah’ın izni ile en kısa zaman içerisinde istediğiniz hacet kabul olacaktır. Etkili ve güzel bir duadır.

1 Fatiha,3 İhlas okunur.Ardından besmele okunduktan sonra (1100) defa “YA MUİZZ” okunur.Ardından:
2 rekat namaz (Allah rıazası için)
2 rekat namaz (Peygamber efndimiz(s.a.v.) için)
2 rekat tövbe istiğfar namazı( 1 fatiha 3 ihlas okunur her rekatta)
2 rekat şükür namazı
2 rekat Şeyh Abdülkadir Geylani riçin namaz
2 rekat hacet namazı kılınır.
33 estağfirullah,33 Allahümme salli ala seyyidina
33 sübhanallahi velhamdülillah okunur.33 ün bitiminde “SÜBHANALLAHİ VELHAMDÜLLİLLAHİ VELA İLAHE İLLALLAH” okunur.
Ardından Allahın 99 ismi söylenir ve Kenzül arş duası okunur.Ardından dileğini söylersin.
3 Çarçamba veya 3 Cuma yapılır.
arkadaşlar kaynak belirtemiyorum çünkü bu çok eskilerden öğrendiğim bir hacet duasısır.yapıldığı anda inanılmaz bir şekilde etkisini görüyorsunuz.3 çarşambanın sonundada sanki mucize diyebileceğiniz şekilde dilekleriniz kabul olunuyor.Tabi halis bir kalp ile dua etmek en güzelidir.Bir çok arkadaşım bu terkibi yaptı ve hepside inanılmaz derecede mutlu oldular.SİZLERİNDE MUTLU OLMANIZ DİLEĞİYLE…
[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Büyük sevap işlemek için dua

ETkisi çok yararlı bir duadır. Bu dua ile Allah’ın izni ile etkili ve gzel bir duadır. Bu dua sayesinde çok sevap yazılacaktır.

DELAİL-İ HAYRAT”I 70.000
DEFA OKUMAYA DENKTİR
Allahümme salli ala seyyidina
muhammedin ve ala alihi
salaten ta”dilü cemiy”a
salevati ehli mehabbetike ve
sellim ala seyyidina
muhammedin ve ala alihi
selamen ya”dilü
selamehüm=Allahım
efendimiz Muhammed”e ve
onun aline,senin sevgine
layık olanların getirdiği
topyekün salavatlara denk
olacak şekilde salat eyle ve
yine efendimiz
Muhammed”e ,onun aline bu
zatların selamları miktarınca
selam eyle.
FAZİLETİ: Bu salavatın bir
defa okunması delaili i
şerifin yetmişbin defa
okunmasına denktir.Manevi
makamları geç ip efendimiz
s.a.v e ulaşmak istersen bu
salavatı kendine vird
edinmelisin .Salavat
getirmenin fazileti hakkında
İmami Şarani şöyle
buyuruyor.
Büyük veli Aliyyül Havas “ın
şöyle konuştuğunu
duymuştum.Allah tan bir şey
İsteyeceğiniz zaman Allah
resulü (s.a.v.) in adıyla o şeyi
isteyiniz ve şöyle dua ediniz
Ey Allah ım sevgili
peygamberin Muhammed
Mustafa hürmetine senden
şunu isterim. Şeklinde
dileğinizi arz ediniz.çünkü
Allah ın bir meleği vardır ki,
bu isteğinizi anında
efendimiz (s.a.v.) e bildirir ve
o na filanca kişi, şu haceti
için senin Allah katında aracı
olmanı istemektedir.der
hazreti peygamber
efendimiz s.a.v. de okişinin
isteğini Allah a yapacağı dia
ile gerçekleştirir.çünkü
efendimiz s.a.v. in du ve
istekleri Allah Teala
tarafından geri çevrilmez.
[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Günahlarınızın temizlenmesi için dua

Bu dua ile Allah’ın izni ile en kısa zaman içerisinde kalbiniz temizlenecek ve olan günahlarınız temizlenecektir.

Bize gereken çok yüce bir
hazine olan bu salavat-ı
şerifenin faziletini idrak
edip,hiç olmazsa günün
belirli saatlerinde birkaç defa
okumayı alışkanlık haline
getirmektir. Bu sayede Allah
ın izni ile yüce makamlara
ulaşmış oluruz.
BAŞKA BİR SALAVATI ŞERİFE;
fakih ömer bin said
hazretleri bu hadisi
naklediyor. Allahümme salli
ala seyyidina muhammedin
salaten tekunu leke rizaen ve
lihakkihi edaen
Her kim günde 33 kere bu
salavatı şerifeyi okursa
VEFAT ETTİĞİNDE KABRİ İLE
PEYGAMBERİN MUHAMMEDİN
KABRİ İLE ARASI AÇILIR
(Evliyalar ansiklopedisinden
alınmıştır.)MUHAMMED A.S. MI
GÖRÜR.
700.000 SALAVATİ ŞERİFE
GÜCÜNDE SALAVAT
Allahümme salli ala seyyidina
muhammedin adede ma fi
ılmillahi salaten daimeten bi
devami mülkillah.
MANASI; allahım efendimiz
muhammede senin ilminde
bulunanlar sayısınca ve
mülkün devam ettiği sürece
salat ve selam eyle.
SIRLARI; bu salavatı şerifeyi
bir defa okumak,700,000
salavatı şerife okuma fazilet
ve değerindedir.Cuma günleri
biner defa okuyan kimse iki
cihan saadetini elde eder.
Peygamber s.a.v. e salat
getirmek aynı zamanda
cennette onunla buluşup
sohbet etmeyi sağlar.
EMİR BUHARİ HAZRETLERİNİN
MUSİBETLERE KARŞI OKUDUĞU
SALAVAT
Allahümme salli ala seyyidina
muhammedin ve alihi ve
sahbihi ve sellim. Ya iddeti
ınde şiddeti.veya ğavsi ınde
kürbeti.ve ya harisi ınde külli
müsibeti.ve ya hafizi ınde
külli beliyyeti.ve salli ala
muhammedin ve alihi ve ala
cemi-ıl mürseliyn.vel
hamdülillahi rabbil alemiyn.
Emir buhari hazretleri
buyuruyorlar ki;
Her kim bu duayı sabah
okursa semadan yağmur
yağıp sel olsa akşama kadar
ona bir zarar veremez.yine
sabahleyin okursa sabaha
kadar kendisine hiçbir zarar
ve musibet dokunmaz.
Yetmiş melek her zaman o
kimseyi koruma altında
bulundurur.gerek semavi ve
gerekse yeryüzü
afetlerinden ve şerli
insanların her türlü
kötülüğünden emin olursun.
Bu salavatın deprem
tehlikesinden korunmak için
okunması ve vird edinilmesi
tavsiye ediliyor.
SABAH AKŞAM 3 KERE
OKUNURSA HAVZI KEVSERDEN
İÇMEK NASİP OLUR İŞBU
SALAVAT BUDUR ;
Allahümme salli ala seyyidina
muhammedin ve ala alihi ve
ashabihi ve evladihi ve
ezvacihi ve zürriyyetihi ve
ehli beytihi ve asharihi ve
ensarihi ve eşyaıhi ve
mühıbbihi ve ümmetihi ve
aleyna meahüm ecmaıne ya
erhamer rahımiyn.
Hasan basri r.a buyuruyor
resulüllah efendimizin
aleyhiselamın Kevser
havuzundan kana kana su
içmek isteyen kimse bu
salavatı şerifeyi çokça
okusun.
[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]