Aylık arşivler: Ağustos 2012

Mutlu Bir Evlilik İçin Dua

Ve min âyâtihî en halaka lekum min enfusikum ezvâcen li teskunû ileyhâ ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeh, inne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn..

Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.

Niyet edip dileginiz gerçekleşene kadar okuyun.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevdiğinin Yanına Getirme Duası

Rabbenâ inneke câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh, innallâhe lâ yuhliful mîâd.. Icma beyni ve beynek..

Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah va’dinden dönmez.
Bu seninle ben aramizda kavusmadir.

Niyet edip kisi donene kadar hergun istediginiz sayida okuyun.

Kayip esyayi bulmak icinde niyet edip okunabilir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevdiğin Sana Çok Aşık Olması İçin Dua

Ayrıldığınız sevgilinizin size tekrar dönmesini sağlamak istiyorsanız daha önce tecrübe edilmiş bu tarifi yapabilirsiniz arkadaşlar,dualarınız kabul olsun

Öncelikle Abdest alınır.
Daha Sonra
17 kere Cin suresiin ilk 4 ayeti okunur.Kuranı kerimin 72. suresidir.
Sonra Peygamber efendimize 100 kere salavat getirilir.
Sonra 3 kere Yasin ve 3 kere Ayetel kürsi okunur.
Sonra 40 kere Tebbet suresi okunur.(Tebbet süresi Kuranı kerimin 111. süresidir.)
7 kere alem ennehü la ilahe illallahü ya rahman .Fettahizühü vekiylen ve Kanallahü
Alimen Hakime.İnnellahe Ala külli şeyin kadir.Tevekkelü ya hüddamü hazihil Esmaişşerifete
bicelbi ve ihdari (falan oglu kızı filan) .

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevdiğinin Şevkatini Kazanma Duası

Bu dua şevkatini kaybettiğiniz sevdiğinizin yeniden şevkatini kazanmak için çok etkili bir duadır.
Herhangi bir kimse bu ayeti kerimeyi bir cuma günün gece yarısı üçyüz defa okursa ver her ayet okuyuşunun sonunda:

Ente yâ rabbî hasbî alâ (Burada ilgi duymasi istenen kişinin ismi söylenir) a’tıf kalbehû aleyye ve zellilhü lî,

diye dua ederse Cenabı Hakk ilgi beklediği kimsenin gönlünü o kimseye yöneltir, şefkat ve merhametini geliştirir. Kendisine yukarıdan bakan kimse bu tertibin yapılmasından sonra emre amade bir duruma düşer. Ayeti kerime budur:

Fe in tevellev fe kul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevgi Görme Duası

Etrafınızdaki insanlar tarafından sevilmek isterseniz bu verdiğim ayetleri her gün okunması gereklidir…Zaman farkı yok ama yatsı namazının arkasından okunursa daha iyi olur..
Bakara-165. ali imran 134. enam 121. taha 39. yusuf 31. ahzap 69. isra 111. 100 el vedud 100 el celalü
bu ayteleri ve esmaları devamlı olarak okuyunuz…

Bunları kayıda arabi ayın tam 14 dünde gece 2 ile 3 arasında kağıda yazıp yazdıkdan üzerine ayetleleri okuyun katlayın üstünüze alın bu daha tesirli olacaktır…
İsmi celiller 3 kere yazılması gereklidir..

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Derin Bir Aşk İçin Etkili Dua

“SENESTEDRİCÜHÜM MİN HAYSÜ LÂ YA’LEMÛN”

Sevdiğiniz kişinin anne adını ve kişinin adını ebced ile hesaplayıp çıkan sayıyı yukarıdaki ayeti kerimenin sayısı olan 1667 ilave ederek yedi gece okuyun ve sonunda okuduklarını sevdiğin kişiye yollarsan (niyet ile) seni son derece büyük bir aşkla ve muhabbetle sever. Okuma zamanı muhabbet saati olmalı ve güzel bir tütsü yakılmalıdır.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevgi Ve Saygı Görme Duası

Sizde insanlardan çok etkili bir şekilde saygı görmek istiyorsanız bu duayı her gün 20 kere “Ya Vedüd” esmasi okunmalidir.
Vedûd : Seven, bütün mahlukatın hayrını isteyen, onlara ihsan eden.
Cenab-ı Hak buyuruyor:

“Rabbinizden bağışlanma dileyin; sonra O’na tevbe edin. Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir, çok sever” (Hud, 90)

“O, çok bağışlayan ve çok sevendir.” (Buruc, 14)

Kur’an-ı Kerimde Yüce Allah kendini iki yerde Vedûd olarak tanıtır. Vedûd kelimesi iki anlama gelmektedir. Nimetleri gereği kullarını sevendir. Çünkü O, kendisine tevbe eden ve yönelen kimseyi sever. Yine O, sevilendir .

Kul Allah’ın gayretiyle Rabbi’ni sevince, Allah’ta onu bir başkasının sevgisiyle mükafatlandırır. İşte bu, gerçekte tam bir ihsandır. Çünkü sebep de O’dur, müsebbeb de O’dur. Bundan maksat karşılıklı sevgi değildir. Bu ancak kullarından şükredenleri ve şükürleri sebebiyle Allah’ın onları sevmesidir. Bunların hepsi kulun maslahatı ve iyiliği içindir. Sevgiyi yaratan ve onu müminlerin kalbine yerleştiren yüce Allah çok mübarektir. Daha sonra O, bu sevgiyi dostlarının kallbinde öyle bir noktaya ulaştırır ki, artık bu noktada diğer bütün sevgiler çok küçük ve değersiz bir hale gelir ve onların bağından kurtulurlar, bela ve musibetler onlara hafif gelir, ibadet ve taatlerin zorlukları onlara zevk verir ve sonunda sevgilerin en yücesi olan Allah sevgisini, Allah rızasını elde etme ve Allah’a yakın olma gibi çeşitli kerametlerden dilediğini elde eder.
Allah insanları Kendisine kulluk etmeleri için yaratmıştır. Fakat buna rağmen kimisi Allah’ı inkar eder, kimisi de ölene kadar içten bir samimiyetle O’na sadık kalır. Allah, Kendisine vefa gösteren kullarına çok yakındır, dua ettikleri zaman onları işitir ve icabet eder, bir zorlukla karşılaştıklarında daima onların yanındadır. Allah iman edenleri hayatlarının her döneminde yardımıyla destekler. Bir insanın dünya hayatında kazanabileceği en büyük nimetlerden biri olan Allah’ın dostluğudur. Allah’ın sevdiği kulları son derece şerefli ve seçkin bir yaşantı sürdürürler. Böyle insanlar her zaman hayranlık ve takdir kazanabilecek üstün bir ahlaka sahip olurlar. Allah sevgili kullarını Kendi rahmeti içine sokar, onların cennete girmelerine izin verir. Peygamberler ve salih müminler Allah’ın sevgisini kazanmış çok değerli insanlardır. Onlar da Allah’ı çok severler ve yalnızca O’nun hoşnutluğunu kazanmak için yaşamlarının sürdürürler. Şüphesiz Allah’ın bir insanı sevmesi ve onu dost edinmesi insana verilebilecek en büyük nimetlerden biridir.

Allah’ın Vedûd ismini bilen her müslüman, insanlarla sevgi ve muhabete dayalı ilişkiler kurmalı, itaat ve ibadetlerle Allah’ın sevgisini kazanmaya çalışmalıdır.

Tenbih : Kullardan bu isme ve vasfa layık olan o kişidir ki, Allah’ın mahlukatına karşı daima iyilik murad eder. Kendisi için arzuladığını onlar için de arzular. Hatta onların menfaatlerini kendi menfaatlerine tercih eder.

Bu ulvi duygu ancak, zor anlarda, insanların kin ve öfkeleri ile karşılaşıldığı hallerde ortaya çıkar. Onların kötülükleri, onlara karşı iyilik istenmesine mani olmaz.

İki kişi arasında bir ihtilaf meydana gelirse bir yemek üzerine “Yâ Vedûd” ismini 1000 kere okuyup sonra o yemeği o muhalefet eden kimseye verirse ve yedirirse aradaki anlaşmazlık ortadan kalkar.

Bu ismin 20 defa okunması insanların kalblerinin ona muhabet beslemesine, her yerde hurmet ve kabul görmesine, aradaki buğz ve düşmanlığın kalkmasına, birbirlerini sevmelerine ve dost olmalarına neden olur. (Allahulalem)

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Ruhsal Hastalıklar İçin Dua

RUHSAL HASTALİKLAR İÇİN OKUNACAK AYETLER YAPİLACAK PROĞRAM ZAYIFLATICI YARDIMCI TERAPİLER

RUKYE ŞİFA AYETLERİ OKUNACAK SU ,MACUN,Z.YAĞINA OKU ÜFLENECEK .:hergün yapabilen hergün .en az 3 günde bir tekrarlanmalı

AYETLER : DARALMA YADA ,HERHANGİ BİR HASTALIK İÇİN OLAN AYETLER :Fatiha suresi,bakara.suresi:1ile5 arası/163,164/255 256 257/284 285 286

Ali İmran suresi:18,19/26 27,araf suresi:54 .arası.57,isra suresi:81 82.muminun 115..118 arsı ;Yasin :1…12 ilk sayfası, saffat 1…10 ;rahman suresi.33..36 haşr suresi:21 ..24.cin suresi:1 ..3.Zilzal suresi ,hümeze suresi,kafirun suresi.ihlas ,felak nas okunur şifa niyetine okunur üflenir .su,yağa, macuna

………………………….

SİHRE,(BÜYÜ)OĞRAMİŞ KİŞİ İÇİN OKUNACAK AYETLER:Fatiha suresi ,bakara suresi:102 /ayetel kürsi ;araf suresi:117..122 arası.yunus suresi:79..82 arası.tahasuresi:67 ..69 isra 81 82;saffat:1..10 kafirun suresi ihlas felak nas okunur .1,3.5.7 tekrar ediler

………………………………….

NAZAR TEDAVİSİ İÇİN:.Fatiha suresi ,ayetel kürsi,Yusuf suresi .67 .isra 82,mülk.1..5,kalem suresi;51.52 ,kafirun ihlas felak nas okunur,

:1:okunmuş su çoğaltilacak ,sidr yapraği 7 adet toz halinde ezilir,yada tozundan alınır sidr yapraği türkiyede pek satılmaz bu arap bölgelerinde bulunur hac umre Suriye mısır vs bölgelerde temin edilir .kendimizde temin ediyoruz hastalarimiza veriyoruz, 5 lt suya konulur okunmuş su eklenir ,sidr bulunmazsa defne yapraği toz haline getirilir 20 gr yaprak .sidr toz ve defne toz katılmış okunmuş su dan bir bardak gusul için kovaya dökülür ,bu su çoğltılır 2 .3 kaşık sirke iki kaık turşu iri tuz de banyo suyuna ilave edilir, bu suyla 7 gün hergün banyo yapilir .mümkunse aynı saatlere denk getirlirse,okunmuş su sidr ve defne yaprakli suyu hergün sabah akşam 1 bardak içilir ,

2:ZEYTİNYAĞİ:1 kg.sızma zeytin yaği ,üzerine rukye ayetleri okunur ,bu yağan sabah akşam bir yemek kaşığı içilir limon sıkılabilir .zeytinyaği banyodan sonra tüm vucuda sürülür ve özellikle kaslara masaj yapılır .yağ sürme bazen 7 gün bazende 40 günde sürülür ,eğer hasta çok yorgunluk hissediyorsa 40 gün devam edilir .zeytin yaği sürülmesi çok önemlidir .

3:SİNAMEKİ YAPRAĞİ(SENA ŞURÜBÜ) 100 gr aktardan temin edilir .kabizlik bağirsak tembelliği ve midede bağirsaklarda bulunan sihir maddesi atilmasi için etkilidir,yapılışı:k işi başi büyüklerde 3 su bardaği kaynatılır ,bir tutam atılır demliğe .ılık oluncaya kadar bekletilir süzülür bal yada pekmezle tatlandırılır aç karnına içilir 3 bardak birden .yaklaşik etkisi 6.7 saat sonra verir biraz karnında ağrı oluşur ,ishal olunur ,bu ishal korkulacak ishal değil .bol bol ılk su içilir pekmez yada bal şerbetide olabilir .ishal olunmazsa ertesi gün yenıden yapılır taki ishal oluncaya kadar.3 günsonra tekrar yapilir içilir sonra ,haftada 1 defa yapilir 4 hafta arayla her hafta yapilir .

4:HALSİZLİK VE KANSIZLIK İÇİN MACUN ÇOK ÖNEMLİ: 1.5 KG bal veya keçi boynuzu pekmezi ,hangisini severse hasta .bunlara eklenecek toz halinde ,20 ,şer.gr ,çorekotu toz ,zencefil toz ,tarçın toz,karanfiltoz ,polen ,üzümçekirdeği toz ,bal ise keçiboynuzu toz .gingseng toz ,bunlar toz halinde alinip balla veya pekmezle karıştır çok zayıf halsiz hastalar günde 3 yemek kaşiği yiyecek ,yada bir bardak su ya bir kaşik koyup şerbet şeklinde içecek .sabah ,ikindi ,yatmadan en az 40 gün yenmeli hastanın durumuna göre devam edilebilir 3 ay 6 ay.a kadar .

5:BİTKİSEL SAKİNLEŞTİRCİ ÇAYLAR:melisa,sarı kantaron,rezene ,kekik ,nane,sinameki,adaçayı ,kedi otu,papatya .her bitkiden 100 gr alınacak

Yapılışı:2 ltre su kaynat ,her bitkiden yaprak olanlardan birkaç yaprak ince olanlardan tatlı kaşığı suya koyarak demlenmeye bırakılır 30 dk sonra süzülüp bir şişeye cam olsa ,sabah ,öylen, ikindi ,yatmadan 1 su brdağı içilir bal veya pekmez ile tatlandırılır şeker kullanmayın ,yada sade içilir .bittikçe yapilir en az 40 gün proğram devam edilir biten bitkiler eksilen alınır not bitkiler ayrı ayrı poşette ismini yazdırın

………………………………

not : muska vs cevşen gibi şeyler asılması caiz değildir kişi bunlardan medet umar şirk götüren muskalar var Kuranıkerim ayetleride olsa banyo tuvalete gidilir ,Allah cc ayetlerini pisyerlere göturmek caiz değildir ,her ne kadar ayetlerle nebevi dualar Abdullah bin ömerden gelen bir rivayet varsada bunu kabul etmeyen sahabeler çok ,birde kötülüğün önunu kapatmak için alimler ve fetva kurulu Suudi Arabistan kesinlikle taşin mamasi ni tavsiye ediyoruz kişinin mufazateyn ve kuran sureleri nebevi dualarla okuyup avucuna üfleyip vucudunu meshetmesi sunnette oygundur .,muskası olan sirkeli veya tuzlu bir suya ayetel kursi felak nas okyup üflenir bu nuska açilip konulur bir süre sonra suyu temiz bir toprağa dükülür ,muskalar kurutulup toprak eşilip yakilip üzeri örtülür bir daha temime muska takilmaz tevbbe edilir .özellikle türkiyedeki nuskacilar yıldıznamme havas gizli ilimler kitaplardaki Yahudi kabalistlerin şifre sembullerini ayetlerle sihir yaparak kullaniyorlar ben şimdiye kadar nuska yaktirdim yüzde 99 şirk içeren şeyler le doluydu .

önemli bir not :evde daralma hisseden hastalar bir boş bir camsil su güzel koku ve bir kaşik sirke katılıp üzerine Fatiha ayetel kursi saffat 1. ile 10 ayetleri ihlas felak nas okusun üflesin suyabu suyu evin tavanlarina hertarafa sıkılır fısla yatak odasinada yatağa sıkılır kişi bakacak nerde daralırsa bilsinki bir habis oraya yerleşmiş uzun sür e bu sıkmalar devma edilirse evde elh rahatlama olur ferahlik olur en az 40 gün sıkılması sıkarken ayetel kürsi okunursa guzel olur degilse felak nas okusun ,ALLAH cc araf suresınde bir ayette ey ademoğlu şeytan sizi görmediğiniz yerden gözetler mealen diyor ,evde nazarboncuğu resim heykel biblo gibi şeyler kaldırılmalı nazarboncugundan medet ummak şirke göturur Allah muhafaza heykel resimlerde meleklerin evimizde durmasına gelmesine engel olur ,muzik tv deki ahlaksız programlardan uzak durlmasi evde kuan okunmasi yada bilgisayar teyp cd calardan kuran dinlenilmesi rukyye ayetleri veya bakara suresi devamli calsın kısık sesle

BU PROĞRAMLAR HASTANIN GÜÇLENMESİ ,TEDAVİDE YARDİMCİ PROĞRAMDİR ,BU PROĞRAMLAR YAPILIP ,ENAZ 4 HAFTA ÜST ÜSTE RUKYE SEANSI YAPILMASİ

YARIM BIRAKILIRSA TEDAVIDE SONUŞ ALIMASI GECİKİR ,GEÇİCİ İYİLEŞMELER ALDATICIDIR

,bazen yüzde 20 ile 80 arası ilk seansta iyileşmeler olur ,hasta kendini çok iyi hissetmesi olur amma sonuç alınması için tavsiyelere uyulması önerilir,proğramma uymayan hastalar ileriki dönemlerde daha kötü hastalanabilir ,bu tür hastalıklar genelde ciddiye alinmiyor fakat şeytanin aldatmalari olur hasta çok iyi hissettirki tedaviyi bıraktırsın içten organlara zarar verir hasta farkna varmaz sonra baksa bedensel hastlıklara sebeb olmaması için terapistin tavsiyesı gözetımeınde danışılarak sonuca ulasılması aksi takdirde mesuliyet hasta sahiplerinindir,

Önemli :hastanın üzerine okunup eğer ,eğırlık üzerinize geliyorsa okuyucu esnıyorsa direk okuyup üflemesin hastalık kendisine bulaşir,su ya okusun şifa niyyetine okusun üflesin yağ, vs macunlara.rukye ayetleri okunur ,yada dinlenir .tv müzikten uzak durlur haramlarla beslenen şeytanlarin gıdasıdır müzik ve fuhuş kumar ahlaksiz hareketler şeytanin gıdasıdır .

Hacamat.yapilmasıda çok tedaviye yardımcıdır.hastanın dumunna göre çok faydalıdır merhale merhale sonuca gidile bilmesi icin.sabir gerektiren bir hastalıktır hemen bir günde kuruluş mumkun degildir TEDAVİYE TAKVİYYE İMAN KUVVETLENDİRİLMESİ:Kaza ve kader gerçeğini hiçbir an unutma. Hakkındaki her şeyin yazılı olduğunu, Allah’ın her şeyi bilip takdir etmiş olduğunu unutma. Allah’a dayan ve korkma.

3- Kitap ve Sünnet’teki dualardan seçeceğin (hısnul muslim ) kitabinda vardır temin edilir dua ve zikirler Allah resulunun .sabah ve akşam zikirlerini kesinlikle ihmal etme. Tedavideki en önemli adımlardan birini bunlar oluşturur. Her seferinde yapacağın zikir 130’u geçsin.

Zikir konusunda sünnet dışında gelen rakamlara itibar edilmemelidir. Ama rakamlar ziyadeden kinayedir. Dolayısıyla, önemli olan herhangi bir rakam kadar yapmak değil, çok yapmaktır. (Hısnul muslim )dua ve zikir kitabinda sbah akşam zikirleri vardır.

Özellikle de “La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir” sözünü çok (bir oturuşta 400-600 arası) tekrarla. Bu kelimeyi tevhiddir, şeytanın ve sihrin belini kırar.

Sabah ve akşam 500’er kere ya da daha fazla tahiyyattaki gibi salat oku. Cinlerin bir kısmı salattan çok etkilenirler ve ona uzun süre dayanamazlar. Bunu yaptığında hasta göğsünde sıkıntı, midesinde ya da karnında şiddetli ve garip bir hareket vs. hissederse bilsin ki doğru yoldadır, kurtuluş Allah’ın izniyle yakındır.

Sabah ve akşam 400 defadan daha çok “subhanallahi ve bihamdihi” de.

Günde 500 defadan daha fazla “la havle ve la kuvvete illa billah” de.

Çok önemli bir şey daha:

Buruc suresi gibi kısa surelerden birinin seçilerek evde, arabada, büroda sürekli tekrarlanması. Ta ki, kalp kendini buna bırakarak kişi farkında bile olmadan bunu söylüyor hale gelsin.

Tüm bunlardan amaç dilinde daima Allah’ın zikri olmasıdır. Ancak bu takdirde Allah’ın nuru kalbe girer ve şeytan Allah’ın izniyle, küçülmüş olarak oradan çıkar.

Tüm bu zikirleri işitilir bir sesle yap ve mümkün olduğunca tek başına kal ki, kimse araya girerek sana engel olmasın. Şurası muhakkak ki, birileri seninle konuşmak isteyecek, sana unuttuğun bir şeyi hatırlatacak yahut herhangi bir dünya işiyle seni meşgul etmek isteyecektir. Bu vesveselere hiç iltifat etme ve zikretmeye devam et. Bu şekilde devam ettiğinde öfke ve asabiyet hali yaşayabilirsin. Hatta bu durumda baygınlık geçirenler bile olmuştur. Ama sen asla vazgeçme ve yaptığına devam et. Cin uzun süre dayanamayacak ve belki de sihir bu esnalarda vücuttan atılacaktır. Bu zikirleri yapmak için en hayırlı vakitler güneş doğmadan ve batmadan önceki vakitlerdir. Herhangi zorlayıcı bir nedenden ötürü bu zikirleri zamanında yapamazsan sakın tamamen terk etme ve bir iki saat sonra da olsa yap.

Bunlara devam ettiğin takdirde hiç kuşkusuz zayıflık, yorgunluk, baş dönmesi, iç sıkıntısı gibi şeyler hissedersin. Bunların şeytandan olduğundan şüphen olmasın. Sen onu kalbinden vurduğun ve kaçamadığı için bunları hisseden odur. Bu arazlar kalıcı değildir, bir süre sonra geçecektir. Bunlar şeytan ruhuyla insan ruhu arasında açık bir meydan okuyuştur. Eğer bu aşamada ona galip gelebilirsen, Allah’ın izniyle sonraki aşamalarda er ya da geç galip gelece

ksin demektir.

RABBİ İNNİ MESSENİYEŞŞEYTANU BİNUSBİN VE AZAB; RABBİ EUZU BİKE MİN HEMEZATİŞŞEYATİYNİ VE EUZU BİKE RABBİ EN YAHDURUN. VE HİFZAN MİN KULLİ ŞEYTANİMMARİD

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Hırsızlar Bulmak İçin Yöntem

Şüpheli şahısların isimlerini ayrı ayrı kağıtlara yazıp, kağıtları hamur içine koy. (Hamurlar aynı ağırlıkta olsun). O isimleri hamurların içine koyup, hamurları küre gibi yuvarlayıp, birer birer suya bırak. Bu duayı, her hamuru suya koyarken kırkbir (41) defa oku. Hangi hamur suyun yüzüne çıkarsa hırsız o kişidir. Ama bu ameli Cuma günü güneş zevalde iken yap.
Ama bu ameli Cuma günü güneş zevalde iken yaparsın.
Hamurların üzerine kırkbir ( 41 ) defa okunacak Ayeti Kerimeler ve Esmalar budur :

بِسِمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاِذَاسَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَاِنِّى قَرِيبٌ اَجِبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِى وَالْيُؤْ مِنُوا بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَايَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ يَابَاسِطُ يَا

Bismillahirrahmanirrahim. Ve iza seeleke ıbadi anni feinni karibün ecibü da’vetetdai iza deani felyesteci büli vel yü’minubi leallehüm yerşüdün. Ve inne minha lema yeşşakkaku feyahrücü minhül maü. Ya Basitu Ya Mübdiu Ya Muidü

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]