Bilgi aşılama duası

Çok güzel ve eşsiz bir dua diyebileceğimiz bir duadır Telkin duası.
Ya ……….. Yebne ……..
Üzkür ma künte aleyhi min şehadeti en lâ ilahe illallah
ve enne Muhammeden Resûlüllah
ve enne’l-cennete hakkun
vennare hakkun
ve ennelba’se hakkun
ve ennessaete atiyyetün lâ reybe fîha
ve ennellahe yebasü men fil kubûr.
ve enneke radîta billahi Rabben
ve bil-İslâmı dinen
ve bi-Muhammedin SAV nebiyye’en
ve bilkur’ani imamen
ve bilkâbeti kıbleten
ve bilmü’minine ihvana.
Rabbiyellahu lâ ilâhe illâ hü. Aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-Arşi’l-azîm.
Ya abdallah kul lailahe illallah
Rabbila tezerhü ferden ve ente hayrül varisin”

Dünyada iken Allah’tan başka ilâh yoktur, Muhammed Allah’ın elçisidir, Cennet haktır, Cehennem de haktır, öldükten sonra dirilmek de haktır. Şüphesiz kıyamet günü gelecektir. Allah, kabirde olanları diriltecektir” diye yaptığın şahitliği hatırla. Sen, Rab olarak Allah’a din olarak İslâm’a, Rasûl olarak Muhammed’e önder olarak Kur’an’a, kıble olarak Kâbe’ye, kardeşlerin olarak müminlere razı olmuştun. De ki:
“Allah’tan başka ilâh yoktur, ona dayandım O, ulu arşın sahibidir.” Ey Allah’ın kulu de ki, “Allah’tan başka ilâh yoktur. De ki, Rabbim Allah’tır, dinim İslâm’dır, Rasûlüm Muhammed (s.a.s.)’dir. Yâ Rabbi onu yalnız bırakma. Sen, mülk verenlerin en hayırlısısın.”

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir