Eski eşinden kurtulmak için dua

Bu dua aşk acısı çeken arkadaşlarımıza tavsiyemdir. Yüce Tanrı gerçeklik olan aşklara etki eder. Onlara hayırlı hayatlar bağışlar. Siz hiçbir vakit ne olursa olsun isyan etmeyip Tanrı dua etmelisiniz. Size tavsiye uygulamamı anlatayım.
üzel müşterek şekilde boy abdesti alırız.2 rekat sessiz müşterek yerde yalnız bulunmak kaydıyla namazımızı şu şekilde kılarız . geçmiş zaman hacet namazı diye maksat ederiz sonrada 1.rekatta müşterek fatiha,1 amenerresuluyu olkuruz . hemen sonra 2.rekata kalkınca tekrardan müşterek fatiha 3 ihlası şerifi kayırıcı arkaya okuruz . bu şekilde 2 rekat namazı tamamlarız . 2. niyeti böyle yaparız..yarabbi şu arzu etmiş olduğum şahsın muhabbeti vs.diyerek..ondan hemen sonra aşağıda belirtmiş olduğum duayı okunuşu diğerlerini şu sıra ile okuruz.1 ayetel kürsi 3 ihlası şerif 3 salavatı şerife.yasini şerifi okumaya başlarız.1.mübine gelince aşağıda belirtmiş olduğum duayı 3 defa okuruz.2.mübine gelince tekrardan 3 deafa okruz.bu işlemi 7. mübine kadar devam ettiririz . şayet bu üçlü okumadan müşterek sonuç alamadık ise aynı terkibi tekrardan tazeleriz.bu defada 7 sefer bu duayı tekrarlayarak okuruz . şayet bu da sonuç vermez ise duayı 40 defa okuruz . okunuşu neticesini alarak sevindirici sonuçlar alırız . gösterişli müşterek işlemdir ancak sonuç sevindiricidir.okunacak dua budur…..bismillahirrahmanirrahim.menyeşfa şefaaten haseneten yekunlehu nasibün minha. . okunuşu men yeşfa şefaaten seyyieten yekun lehu kiflün minha.vekanallahu ala külli şeyin mukıta..veiz huyyitüm bi tehiyyetün fe heyyu bi ahsene minha.evruddu ha,innallahe kane ala külli şeyin hasiba..allahu lailahe illa huve la yecme anneküm ila yevmil kıyameti la reybe fiyh okunuşu men esdek minellahu hadisa…duası bu arkadaşlar okunuşu kaynakta en son diyorki bu işlem neticesinde ol kimsenin o şahsı görmeden sabrı okunuşu kararı kalmaz behemal görmek isterse .ol kimse zindan içerisinde olsa bile görmek isterse .temizliğe gayet dikkat edilmelidir.bu işlemi 3 gün 3 sefer okuya 3gün 7 sefer okuya 3 gün 40 sefer okuya.bu işlemleri yapan kimse vallahil azim zincire vurulan olsa dahi yanına gelir…mücerreptir .

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir