Etiket arşivi: dileğin kabul olması için dua

Dileğin Kabul Olması İçin Duadır

duası kabul olanlar için dua dileği kabul olanların duası önemli dileğininin gerçekleşmesini isteyen bir kimse günde 1000 defa Ya Vedud Esmasını okuyup aardından birkezde şu duasını okusunlar

Ya vedüd ente llezi alente sirrül muhabbeti vel meveddeti fi kulubi ehlül esrar ve ente llezi ekmelte zevatü ttalibine bi nürül envar tecelleyte bi izzi ddaimi ve vennürül kaimi alel ervah fe elleftel esbah va azhartel insane bi tekmili meratibil beyan ve ente tezidül ihsane li ehlil vilayeti vel müinü bi refetike ddaimetü li ehlil imane bil marifeti ve hüsnül riayeti eselüke allahümme bi cemili alaike ve cezili namaike en tec aleni min evliyaike llezine hüm fi fazlike ve na maike mütena imüne ve leke zakirüne ve li na maike sakirüne ve ileyke ayibüne ve ahyini hayatel ebedi ve kavvini bike fi kabüli nürü vechüke ve cudike bi ahsenil mededi li ehlil irfan ve entel mükemmelü limen akbele aleyke bi itminan.

dileklerinizin kabul olması dileğimle

www.kismetduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]