Etiket arşivi: eşler arası soğukluk için dua

EŞLER ARASI SOĞUKLUK İÇİN DUA BUDUR

eşiyle arası soğuk olan geçimsiz olan eşi kötü huylu olan değerli kısmetduası okurları bu faziletli duadan faydalanabilirler eşle arayı düzelten soğuklğu gideren duanın okunuşu şöyledir

Lillâhi rahmetüke vesait küllü şey’in, lâ ilâhe illâ ente yâ erhamürrâhimin kaddertel eşyâe ve ahkemteha bi hikmetike ve rahimtel ibade bi rahmetil umumi ve rahmetil hususi süphaneke entellâhü el rahmanirrahimi ihatetün sırri imdadiyyetü mülkike ihataten ebediyyeten anadiyyeten es’elüke ve etevesselü ileyke bi esmaikel Hüsna en tüse-hhidni hakaikel eşyâe ve en tüveffikni li hıfzıha ve entel Hannân el Mennân el Rahman aleynâ fil ezeli vel ebedi bilkesfi an sırril nefsi vel cismi ve hakikâtüha Yâ Allah, Yâ Allah, Yâ Allah, Yâ Maliki yevmiddini sahhirli hadimü hazel ismil şerifi ve müddeni bi rakikatin min rekaiküke li ahzi biha beyne ebnae cinsi Yâ Allah, Yâ Rahman.

tatlı bir gıdaya okuyp eşinize yedirdiğinizde eşinizle aranızda hiçbir soğukluk kalmayacaktır değerli okurlarımız

www.kismetduası.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]