Etiket arşivi: etkili hacet duası

ETKİLİ HACET DUASI BUDUR

Yine önemli bir dileğinin gerçekleşmesini hacetlerinin hasıl olmasını isteyen kısmetduası sitemizin değerli okurları şu duayı

Bismillâhirrahmânirrahîm. İlâhî rahmetike ve siat külli şeyin lâ ilâhe illâ ente yâ erhamerrâhimîne kaddertel eşyâe ve ahkemtehâ bi hıkmetike ve rahimtel ıbâde bi rahmetül umûmi rahmetil hususı sübhâneke entellâhür rahmânür rahîmü ihâtati sirri imdâdiyyeti mülkike ihâtaten ebediyyeten ve ahadiyyeten eselüke ve etevesselü ileyke bi esmâikel hüsnâ en teşhednî hakâikal eşyâi ve en teveffikanî li hıfzıhâ ve entel hannânül mennânür rahmânü aleynâ fil ezeli vel ebedi bil keşfi an sirrin nefsi vel cismi ve hakîkatihâ yâ Allahü yâ Allahü yâ Allahü yâ maliki yevmiddîn. Sehhirlî hâdime hâzal ismiş şerîfi ve müdnî bi rakîkati min rakâikıke li ahzî bihâ beyne ebnâü cinsî yâ Allahü yâ Rahmân.

günde enaz birkez niyet edip okusunlar ve okumaya bir hafta devam etsinler Allah c.c. izni ile tez vakitte hecetleri hasıl olur

www.kismetduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]