Etiket arşivi: göz hastalıkları için dua

Göz Hastalıkları İçin Okunan Duadır

Göz hastalığı olanlar için mücerrep ve tesirli bir dua yöntemini yine kısmetduası sitemizin değerli okuyucularına yazıyoruz aşağıda yazılı olan duayı her sabah üç kere okuyp bir hafta yani 7 gün okuma yapacaksınız değerli okurlar

Bismillahirrahmanirrahıym.Dehaler ramedü bi selametin ve yahrucü bi selametin venkeffetid dem’atü vencelletil hamratü vertehaletin nıkmetü ve nezeletir rahmetü bi elfi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym Allahü nurus semavati vel ard.meselü nurihi ke mişkatin fiha mısbah.El mısbahu fi zücaceh.Ez zücacetü ke enneha kevkebün dürriyyün yukadü min şeceratin mübaraketin zeytunetin la şerkıyyetin ve la ğarbiyyetin yekadü zeytüha yüdıy’ü ve lev lem temseshü nar.Nurun ala nur

şifa olması dileğimle

www.kismetduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]