Etiket arşivi: Kuran-ı Kerimden Dualarla Dilek Dileme

Kuran-ı Kerimden Dualarla Dilek Dileme

Kilid Hicab dua’sını hemen okumanızı tavsiye ederim.
İntecib bi izzeti-llah el azizü fi izzi izzeti bi tuli Elif Lam, Elif Lam, Elif Lam, Hil, Hil, hil, secce, neca ve safa, Batış alemşa, Heyuş, Aruş, Mehleş, Mehleş, Mehleş, Berkya, Helil,, Ömrü, Dehayet, Dehayet, Dehayet, Belyayih, Yemdüdküm bi Melaiketihil kiram ( Bi elif, lam, mim, sad) (Kaf, Ha, Ye Ayın, Sad) (Ha, Min Ayin Sin, kaf) (sad vel Kurani zi-zzikri) ( Kaf vel Kuranil Mecid) (Nun vel kalemi vema yastürun) ( ve-ssemaü ve-ttarik vema edrake me-ttarik, El’ Necmü-ssakib, inne külli nefsin lema aleyha hafiz) (Ve-ssafati saffen, fe-zzacirati Zecren, fe-ttaliyati zikren) ( ve-nnecmü iza heva) ve suretül kamer (İla ahiri-ssure)…
Ee innehü le kasemin lev ta’lemüne azim, Lev enzelna nezel kur ane ala cebelin le reeytehü haşian mütesaddian min Haşyeti- llahi, ve tilkel emsalü nadribüna li-nnasi le allehüm yetefekkerun (surenin sonuna kadar)
Kul ila kavlihi şetata, hafaztü cemiü cismi ve şa’ri ve bedeni min şerril cinni vel ünsi ve-rruhaniyyete ve-rruhaniyyete ve-ssüfliyyete-Batus, Debus, Desus ve bil ismil azimül A’zam, ve bil hicabül Meniü li cemii meredeti-şşeyatine ve cunudu iblise ecmain, Belehtaf, Elehtaf Selta, Esmatun, Mehleş, Kevhebuş, alyakuş, Ehbitu eyyühel ervahü ruhaniyye küllüküm, ve ente ya Sarfyail vahcibu an(…) keza ve keza Ma bihi minel ervahi vel havfü vel fezaü, ve min şerri Tavarika-lleyli ve-nnahari ve min şerri küllü şeytanin maridin münaid, ve bihakkı, Talah, Etvarih, Atlemya, (Kaf, Ha, Ya, ayın, Sad) kefeytü (Ha, Min Ayin Sin, kaf) hameytü bihakkı Fekac, Mahmet, Kavlühül Hakku, Velehül Mülkü yevme yünfihü fi-ssuri, Alimül gaybi ve-şşehadeti ve hüvel Hakimül Habir. Ve bi hakkı Ehya, Şerahya, Edünay, Esbaot, Ali Şiday, eblühim, ve innehü le kasemin lev ta’lamüne Azim.. Feseyekfiyekühümü-llahü ve hüve-ssemiül alim, Ecibü ya hüddam hazihil Esmae ve tevekkelü bi keza… ve keza…

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]