Etiket arşivi: Yuvasını terk eden birini geri getirme duası

Yuvasını terk eden birini geri getirme duası

Evini yuvasını terk eden hatta nerede olduğu dahi belli olmayan birinin gerisin geri yuvasına dönmesini temin etmek amacıyla aşağıdaki ayeti kerime 66 defa okunursa kısa zamanda döner evine gelir.
Ke main enzelnahü mines semai fahteleta bihi nebatül erdi fe asbeha haşimen tezruhür riyah*
Huvallahüllezi la ilahe illa huve alimulgaybi veşşehadeti huverrahmanurrahiymu.
Ve enzirhüm yevmel azifeti izil kulubü ledel hanaciri kazimin ma liz-zalimine min hamimin ve la şefiin yüta*
Alimet nefsün ma ahdaret*
Fela uksimu bilhunnesi*
Velleyli iza ‘as’ase*
Vessubhi iza teneffese*

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]